varför

Klubbhusnycklarna kom

I ett slickat

Brunt kuvert

Då begrep vi att Håkan

Inte längre var bland oss

Det gick en tid

Kanske till och med

En längre

När annonsen fördes in

Förstod vi

Våra idioter

Att det var

Ensamhet


- Ulf Olsson